Giá trị - Niềm tin

Tầm nhìn

Kiến Trúc Tinh Tế hướng đến một công ty kiến trúc danh tiếng với chất lượng dịch vụ và sản phẩm hàng đầu trên cả nước. Mục tiêu đến 2024 , Kiến Trúc Tinh Tế sẽ trở thành sẽ có công trình đầu tiên tại nước ngoài.

Sứ mệnh

Đem đến cho khách hàng một không gian tối ưu về công năng , tài chính , thẩm mỹ mà còn đầy tính sáng tạo, khoa học và bên vững với thời gian.

Triết lý kinh doanh

Luôn Tâm huyết – sáng tạo – kiên trì – trung thực với khách hàng – nhân viên – doanh nghiệp và đối tác

Giá trị cốt lõi

Uy tín trách nhiệm quyết định thành công

Doanh nghiệp – nhân viên phải nói được và làm được

Hợp tác là win- win

Luôn hỗ trợ nhau và cùng hướng về một mục tiêu.

Gìn giữ sự tử tế

Giáo dục và đào tạo nhân viên được đặt lên hàng đầu.

Luôn là người tiên phong

Tại Kental, chúng tôi luôn nghiên cứu và tìm tòi về các vấn đề tự nhiên và con người, các vật liệu mới, các mô hình kiến trúc mời….

Chính trực và sự thẳng thắn

Kental hướng đến một môi trường cởi mở , mạnh dạn đề xuất và đưa ý kiến để công ty ngày một phát triển.